OSTFRIESISCHE LANDSCHAFT - REGIONALVERBAND FÜR KULTUR, WISSENSCHAFT UND BILDUNG
DATENSCHUTZ | IMPRESSUM | TELEFONZENTRALE: +49 (0)4941 17 99 0
Landschaft von Ostfriesland
MUSEUMSFACHSTELLE |
MUSEEN-VOLKSKUNDE / MUSEUMSFACHSTELLE
Foto: Gro.

 

Der Museumsverbund Ostfriesland 

Auf der ostfriesischen Halbinsel gibt es viel zu entdecken. Etwa 60 Museen laden zu Entdeckungsreisen in die Natur- und Kulturgeschichte Ostfrieslands ein.

Sie werden feststellen, dass ein Museumsbesuch nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam sein kann. In vielen Museen unserer Region dürfen Sie sogar anpacken und mitmachen!

Hier sind sechzehn Museen hervorgehoben, die sich zum Museumsverbund Ostfriesland zusammengeschlossen haben. Diesen Verbund kann man sich als ein großes Haus mit sechzehn unterschiedlichen Räumen vorstellen. Nur sind diese Räume an verschiedenen Orten Ostfrieslands aufzusuchen. Dieses „Museums-Haus“ lädt zur Besichtigung ein, in jedem Zimmer werden unterschiedliche Themen von regionaler Bedeutung dargestellt, von der Moorkultivierung bis zur Schulgeschichte, von Häuptlings sitzen, der Teekultur bis zur Küstenschifffahrt und vielem mehr. Lassen Sie sich überraschen!

Bereits zum 17. Mal hat der Museumsverbund Ostfriesland gemeinsam mit der „Federatie en Oudheidskamers in Drenthe, Groningen en Friesland“ zusammen mit der Museumfederatie Fryslân, dem Museumhuis Groningen, der Platform Drentse Musea, der Oldenburgischen Landschaft sowie dem Landkreis Emsland und dem Elbe-Weser-Dreieck das grenzüberschreitende Museum-Magazin  herausgegeben. Hier finden Sie Informationen und Tipps zu über 200 Museen.

Die Museumsfachstelle, bei der die Geschäftsführung des Museumsverbundes Ostfriesland liegt, berät und vernetzt die Museen in wissenschaftlicher, pädagogischer und technischer Hinsicht. Sie initiiert und begleitet Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Inventarisierung und Katalogisierung der Sammlungsbestände, aber nicht zuletzt auch gemeinsame Ausstellungs- und andere Kulturprojekte, Vorhaben für die Öffentlichkeitsarbeit oder Marketingmaßnahmen.

 

Er valt veel te ontdekken op het Oost-Friese schiereiland. Ongeveer 60 musea nodigen u uit voor een ontdekkingstocht naar de natuur- en de cultuurgeschiedenis van Oost-Friesland.

 U zult ervaren dat een bezoek aan een museum niet alleen leerzaam, maar ook gezellig kan zijn. Veel musea in onze regio beleeft u zelfs door actief mee te doen!

Hier ligt de klemtoon op 16 musea die zich hebben met de betrokken gemeentes samengevoegd tot het samenwerkingsverband MUSEUMSVERBUND OSTFRIESLAND. Dit verband kunt u zich voorstellen als een woonhuis met 16 verschillende kamers. Alleen deze ruimten zijn in verschillende plaatsen in Oost-Friesland te bezoeken.

Dit „Museum-Huis“ nodigt u voor bezichtiging uit. In iedere kamer worden van regionaal belang zijnde thema´s gepresenteerd: van veenontginning tot schoolhistorie, de belangrijkste plaatsen, van de theecultuur tot de kustscheepvaart; er is veel te ontdekken! Laat u verrassen over het aanbod van grote en kleine musea.

Al voor de seventiende keer heeft het MUSEUMSVERBUND OSTFRIESLAND samen met De Museumfederatie Fryslân, het Museumhuis Groningen, het Platform Drentse Musea, de Oldenburgische Landschaft evenals de Landkreis Emsland en het Elbe-Weser-Dreieck het grensoverschrijdende Museum-Magazin samengesteld. Hierin vindt u tips en informatie over meer dan 200 musea in Nederland en Duitsland.

Het Museuminstituut, waar de administratie van het MUSEUMSVERBUND OSTFRIESLAND gevoerd wordt, geeft raad en verbindt de musea in wetenschappelijk, educatief en technisch opzicht. Zij initieert en begeleidt bijscholingen van de museummedewerkers, het inventariseren en catalogiseren van bestanden, plannen met betrekking tot public relations en niet in de laatste plaats gezamenlijke tentoonstellingen en overige cultuurprojecten.

U bent van harte uitgenodigd nieuwe ontdekkingen te doen en te genieten van alle schoonheid die onze musea te bieden hebben!

KALENDER
Events